Algemene voorwaarden

1. Wij zijn niet verantwoordelijk bij ongevallen, lichamelijke of materiële schade, verlies van goederen of foutief gebruik in en rond de locatie. Wij kunnen evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging aan persoonlijke goederen van bezoekers of gebruikers, inclusief vandalisme, diefstal of onrechtmatig gebruik en verbruik, alsmede (on)vrijwillige slagen en verwondingen toegebracht aan derden. Penthouse 14 zal dus nooit in gebreke kunnen worden gesteld.

2. Wanneer er schade werd toegebracht aan de faciliteiten zal Penthouse 14 een schadevergoeding vorderen lastens de gebruikers of de bezoekers welke de schade hebben toegebracht. De vergoeding voor eventuele derving zal in alle gevallen minimaal 500 euro/dag bedragen.

3.Bij verlies van sleutels of afstandsbediening tv’s wordt een forfaitair bedrag aangerekend van 200 euro per sleutel of per afstandsbediening.

4. Verloren voorwerpen houden we maximaal 1 maand bij, daarna schenken we deze aan een goed doel.

5. Voor geschillen tussen Penthouse 14 en onze klanten is steeds het Belgisch recht van toepassing en is de rechtbank van Oostende bevoegd, tenzij door de wet een andere rechtbank wordt toegewezen.

Reserveringsregels

1. Alle reservaties gebeuren via ons boekingplatform. Voor speciale aanvragen kan dit via mail of telefonisch gebeuren. Een gemaakte reservering kan niet geannuleerd worden.

2. Het aanvangsuur van een boeking is zoals vermeld op de reservatie/bevestiging. Indien een bezoeker laattijdig opdaagt, kan het voorziene arrangement in tijd niet verlengd worden. Het is de verantwoordelijkheid van de bezoeker om tijdig aanwezig te zijn.

3. Het aanvangsuur bij een boeking is zoals vermeld op de reservatie/bevestiging. Indien de bezoeker niet binnen het uur opdaagt en dit zonder te verwittigen (per mail of telefonisch) dan vervalt de boeking.

4. Bij het laattijdig verlaten van de wellness, rekenen wij 50 euro per begonnen half uur aan. Bij het laattijdig verlaten van de kamer rekenen we een volgende nacht aan. Laattijdigheid moet vermeden worden. De volgende klanten moeten anders wachten en ook zij komen om te relaxen.

5. Cadeaubonnen zijn geldig tot vermelde datum maar zijn ten uitzonderlijke titel verlengbaar mits voorafgaandelijk akkoord van Penthouse 14 (en dat voor maximaal 1 jaar). Het is de verantwoordelijkheid van de consument om tijdig kenbaar te maken om gebruik te willen maken van zijn/haar cadeaubon.

6. Speciale annulatievoorwaarden= indien er een verplichte sluiting wordt opgelegd via de overheid, dan krijgt u een voucher voor het reeds betaalde bedrag. Indien de toegang wel is toegelaten gelden onze normale voorwaarden.

In geval van overmacht (bv. een technische probleem of andere dringende oorzaak,…) kan Penthouse 14 een reservering op eender welk moment annuleren. Zij zal de klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen en een nieuw bezoek plannen in overleg met de klant. In geen geval is enige vorm van schadevergoeding verschuldigd.

7. Penthouse 14 kan het aanbod, de arrangementen, de inhoud van de arrangementen, de prijzen,.. ten allentijde aanpassen. Het volstaat deze wijzigingen op de website te publiceren, zonder klanten hiervan persoonlijk te hoeven verwittigen.

8. Iedereen die een reservatie maakt bij Penthouse 14 verklaart zich automatisch en uitdrukkelijk akkoord met onze huisregels en onze voorwaarden.